A bizalmi vagyonkezelés

by Dr. Menyhei Ákos Dr. Ákos Menyhei és Dr. Gábor B. Szabó

A kézikönyv komplex módon, A-tól Z-ig összefoglalja a jogintézmény valamennyi releváns területét a szabályozás és a gyakorlat teljes kör# bemutatásával és szükség szerinti kritikájával. Így ismerteti a bizalmi vagyonkezelés sajátos vonásait, megkülönbözteti a hasonló célra alkalmas jogi eszközökt#l és formáktól, ezzel is segíti az adott esetre legmegfelel#bb megoldás megtalálását. Bemutatja a vagyonrendel# helyzetét, jogait és kötelezettségeit, a vagyonrendelés szakaszait. Részletesen kitér a kötet a vagyonrendelés alaki és tartalmi kérdéseire, a megengedett szerz#dési kikötésekre és a jogszer#tlen módozatokra is. A bizalmi vagyonkezelés legjobb hazai elméleti és gyakorlati szakemberei ismertetéséb#l tudhatjuk meg többek között a bizalmi vagyonkezelés adózási, számviteli és illetékfizetési vonzatait (magyar és külföldi érintettek esetén), a lehetséges öröklési jogi következményeket, valamint a vagyonkezel#re, a kedvezményezettre és a kezelt vagyonra vonatkozó gyakorlati tudnivalókat. A kézikönyv részletesen taglalja a jogviszony legfontosabb szerepl#jének, a vagyonkezel#nek a jogait, kötelezettségeit, feladatait a Ptk. és a Bvktv. alapján, iránymutatást adva a kialakuló bizalmi vagyonkezelési tevékenységnek. A szerz#k emellett olyan kérdésekre is kitérnek, mint például a protektor lehetséges szerepe az új jogintézmény gyakorlatában vagy a bizalmi vagyonkezelési jogviszony megítélésére nemzetközi viszonylatban a kett#s adóztatási egyezmények alapján.

View Website